Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Luật mượn tiền

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 27/02/13 13:42
gửi bởi admin
Khi mượn tiền:
A: Nhớ trả đấy!
B: OK! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!

Một thời gian sau:
A: Ê trả tiền đi chứ!
B: Quân tử trả tiền 10 năm chưa muộn!
A: <trợn mắt>